– Debata Oksfordzka

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dziś w PWSZ w Głogowie  odbyła się Debata Oksfordzka, która w całości została przeprowadzona przez  studentów pielęgniarstwa.

 Dyskusja oparta na argumentach toczyła się wokół Tezy: Praca Pielęgniarki PRZYNOSI  SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ,  zapewnia dobre warunki pracy  oraz  płacy. Zgodnie z regulaminem debaty,  strony debaty przedstawiły argumenty przemawiające za i przeciw postawionej tezie. Wymiana argumentów przebiegała w czterech rundach prowadzonych z udziałem Propozycji i Opozycji. Runda pierwsza – wprowadzenie do tezy debaty oraz podanie kilku argumentów; runda druga – rozwinięcie argumentacji, uwzględniającej argumenty przeciwników;  runda trzecia- podważenie argumentacji strony przeciwnej; runda czwarta  – podsumowanie całej argumentacji.

Oczywiście formuła debaty oparta była na udziale Publiczności, która  dwukrotnie została zapytana o swoje decyzje: „ jestem za tezą” lub „ jestem przeciw tezie”; lub „ jestem niezdecydowana/ niezdecydowany”. Pierwsze głosowanie odbyło się po rundzie 1., drugie głosowanie po rundzie 4.

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej debaty oksfordzkiej została sformułowana konkluzja: Zawód Pielęgniarki jest zawodem przynoszącym satysfakcję, zapewniającym dobre warunki pracy i płacy, należy jednak podejmować działania przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu oraz poprawiające  warunki i organizację pracy.

Skład osobowy debaty:

Marszałek – Aleksandra Świderska – studentka III roku
Sekretarz – Klaudia Pietrzak – studentka III roku
Rzecznik prasowy – Kamil Czyżewski – student III roku

Przedstawiciele Propozycji:

Mówca 1 – Daria Kościewicz – studentka III roku,
Mówca 2 – Amelia Żachowska, Jan Walczuk – studenci II  roku
Mówca 3 – Samanta Mazur – studentka I roku
Mówca 4 – Amelia Żachowska – studentka II roku

Przedstawiciele Opozycji:

Mówca 1 – Zuzanna Przybylska – studentka II roku
Mówca 2 – Alicja Wolińska, Lidia Paś – studentki II roku
Mówca 3 – Arkadiusz Borowiecki – student I roku
Mówca 4 – Lidia Paś – studentka II roku

Opieka merytoryczna nad przebiegiem debaty:

dr n. med. E. Garwacka – Czachor, dr n. o zdr. D. Milecka

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Studentów prowadzących debatę.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i odwagę, ponieważ dyskusja na argumenty wymagała przygotowania merytorycznego, ale także wykazania się siłą charakteru w ich prezentowaniu. Jestem przekonana, że udział w debacie – jako nowe doświadczenie zaważy na Państwa przyszłym życiu zawodowym, ponieważ formuła debaty niewątpliwie wpłynęła na poszerzenie wiedzy i spowodowała głębsze spojrzenie na fundamentalne założenia teoretyczno – prawne wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

 Z wyrazami uznania Dyrektor Instytutu Medycznego- Dorota Milecka

Opiekun SKN PTP- dr n.med. Elżbieta Garwacka- Czachor

Back to top