– Studium języków obcych

Znajomość języków obcych jest dzisiaj nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego i społecznego. Obecność Polski w Unii Europejskiej, rozwój współpracy z innymi krajami członkowskimi w zakresie wymiany handlowej, politycznej, kulturalnej i pracowniczej sprzyja edukacji w zakresie nauczania języków obcych i powoduje, iż przedmioty te stają się integralnym oraz istotnym elementem edukacji młodzieży studenckiej.
Młodym absolwentom wyższych uczelni, przyszłym kadrom kierowniczym oraz pedagogom przypada szczególna rola. Ich umiejętność życia, pracy oraz edukacji w zakresie przystosowania do pracy w zjednoczonej Europie zależy w dużej mierze od opanowania kilku języków obcych.
Aby sprostać tym wymaganiom uczelnia nasza koncentruje się na obowiązkowej nauce języków. Służy temu nowoczesna baza dydaktyczna,  której wykorzystuje się różnego rodzaju pomoce spierające naukę języków.

Back to top