– Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier

pokój 215 A (Sekretariat Dyrektorów Instytutów)

e-mail: abk@pans.glogow.pl 

tel.: 076 832 04 34

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Akademickie Biuro Karier przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie zajmuje się przekazywaniem informacji o wolnych miejscach pracy poprzez wywieszanie ofert na tablicy ogłoszeń i zamieszczaniem ich na stronie internetowej. Akademickie Biuro Karier nie prowadzi pośrednictwa pracy.

Akademickie Biuro Karier realizuje również program badania „Losy zawodowe absolwentów PANS w Głogowie”. Celem badania jest poznanie w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa absolwentów. Ankieta przesyłana jest drogą elektroniczną po obronie pracy dyplomowej. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że uzyskane informacje służą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Back to top