– COVID-19

01ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie od dnia 8 listopada do dnia 31 grudnia 2021 r.

02ZARZĄDZENIE Nr 63/2021 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków korzystania z infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w związku z występowaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego Covid-19Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 01 października 2021 r. 

03ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
– załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 77/2020 z dnia 25 września 2020 r. – INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY/PROWADZENIA ZAJĘĆ W PWSZ W GŁOGOWIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2

04BHP – P-POŻ
Procedury oraz plany ewakuacyjne

05ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
– załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 6/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. – INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY/PROWADZENIA ZAJĘĆ W PWSZ W GŁOGOWIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2

06ZARZĄDZENIE NR 27/2021 Rektora Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie egzaminów i zaliczeń w sesji letniej, w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19

Akty prawne związane z epidemią COVID-19

Ze względu ma dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju zaleca się bieżące śledzenie bazy krajowych aktów prawnych oraz rekomendacji w serwisach:

Back to top