– RUSS

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego (RUSS) w głogowskim PANS aktywnie działa od początku istnienia uczelni. RUSS reprezentuje interesy studentów, jego przedstawiciele biorą udział w pracach Senatu, rad instytutów, komisjach stypendialnych i pomocy materialnej oraz w komisjach dyscyplinarnych. Jest organizatorem wydarzeń o charakterze kulturalnym, promocyjnym i popularyzatorskim (m.in. Inauguracja roku akademickiego, promocje wydawnictw uczelnianych, absolutorium, Głogowski Bieg Papieski, akcje charytatywne). Organizuje różnego rodzaju imprezy środowiskowe, np. “Juwenalia”, czy “Otrzęsiny” dla studentów I roku.

 

Przewodniczący RUSS:
Przewodnicząca RUSS:
 • Martyna Siadul
Zastępca Przewodniczącej RUSS:
 • Anna Cieślak
Członkowie RUSS:
 • Weronika Lisiewicz
 • Maciej Szpara
 • Jakub Jagiełło
 • Janek Walczuk
 • Dominika Konieczna
 • Joanna Krawiec
 • Maciej Miechowicz
 • Klaudia Ryniak
 • Zuzia Chmielewska

RUSS
Regulamin do pobrania

Napisz do RUSS!

Back to top