– RUSS

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego (RUSS) w głogowskim PANS aktywnie działa od początku istnienia uczelni. RUSS reprezentuje interesy studentów, jego przedstawiciele biorą udział w pracach Senatu, rad instytutów, komisjach stypendialnych i pomocy materialnej oraz w komisjach dyscyplinarnych. Jest organizatorem wydarzeń o charakterze kulturalnym, promocyjnym i popularyzatorskim (m.in. Inauguracja roku akademickiego, promocje wydawnictw uczelnianych, absolutorium, Głogowski Bieg Papieski, akcje charytatywne). Organizuje różnego rodzaju imprezy środowiskowe, np. “Juwenalia”, czy “Otrzęsiny” dla studentów I roku.

 

Przewodniczący RUSS:
Zastępca Przewodniczącego RUSS:
Martyna Siadul
Członkowie RUSS:
Anna Dubas
Mariusz Łata
Martyna Motyka
Joanna Nowogońska
Angelika Rauchut
Maciej Szpara
Agnieszka Zielińska

RUSS
Regulamin do pobrania

Napisz do nas russ@pans.glogow.pl

Back to top