– Historia

Idea utworzenia wyższej uczelni w Głogowie zrodziła się w 2001 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą był ówczesny Prezydent Miasta Zbigniew Rybka, który zaprosił do współpracy liczne grono osób, jak on wierzących, że Głogów zasługuje na to, by zaistnieć na mapie polskich uczelni wyższych. 8 lutego 2001 roku odbyło się pierwsze spotkanie liczącego kilkadziesiąt osób Komitetu Organizacyjnego. W jego skład weszli przedstawiciele lokalnych samorządów, różnych instytucji, firm i stowarzyszeń oraz nauczycieli akademickich i dyrektorów szkół. Do grona tego zaproszony został także dr hab. prof. nadzw. Eugeniusz Józefowski, który podjął się kierowania pracami Komitetu Roboczego. To właśnie profesor Józefowski, wraz z prof. Mirosławą Kwiecień, prof. Wiesławem Miczulskim, mgr Ewą Pawlak-Osomańska i mgr Leszkiem Zamarią mieli kluczowe znaczenie dla powstania uczelni. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 roku o powołaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie było uwieńczeniem kilkuletniej pracy zespołu. W lipcu tego samego roku dr hab. prof. nadzw. Eugeniusz Józefowski otrzymał nominację rektorską [1] i natychmiast przystąpił do organizowania pierwszej rekrutacji i przygotowania bazy dydaktycznej.

Po trwającej rok wstępnej kadencji, w 2005 roku profesor Eugeniusz Józefowski został wybrany na stanowisko Rektora PWSZ w Głogowie na pierwszą kadencję zwykłą władz uczelni, a funkcję prorektora Senat uczelni powierzył prof. nadzw. dr Antoniemu Jeżowskiemu,[2]. W pierwszym roku akademickim, 2004/2005, na studia w nowopowstałej uczelni zdecydowało się ponad sto osób. W ramach dwóch instytutów: ekonomicznego i humanistycznego, uruchomione zostały dwa kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz finanse i bankowość. W kolejnych latach oferta edukacyjna uczelni poszerzała się. W Instytucie Humanistycznym utworzone zostały kierunki: kulturoznawstwo i pedagogika, a w Instytucie Ekonomicznym kierunek finanse i bankowość zastąpiony został ekonomią. W 2006 roku powołany został Instytut Politechniczny, a w nim utworzono kierunki: automatyka i robotyka oraz metalurgia, na których do dziś kształci się wykwalifikowane kadry m.in. dla Huty Miedzi Głogów i zakładów produkcyjnych ulokowanych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
W kolejnych latach otwierane były kolejne kierunki kształcenia. Te, które okazywały się mało atrakcyjne, były wygaszane. Tworzona była także oferta studiów podyplomowych, dzięki którym osoby chcące się dokształcać mogą uzupełniać swoje kompetencje i kwalifikacje.

Jednym z podstawowych problemów w początkowym okresie działalności było stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zajęła dotychczasową siedzibę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dwa zabytkowe budynki datowane na przełom XIX i XX wieku przekazane przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, wymagały remontów i adaptacji na potrzeby uczelni. Podjęta natychmiast modernizacja została rozłożona na kilka lat. Dzięki corocznie przyznawanym przez Gminę Miejską Głogów dotacjom oraz zaangażowaniu i przychylności wielu osób, możliwe było zaspokojenie podstawowych potrzeb w tym zakresie. W 2009 roku Rektorem uczelni został prof. dr hab. Stanisław Czaja, a prorektorem dr inż. Katarzyna Pantoł. Także w tym roku uczelnia rozpoczęła wartą ponad dziesięć milionów złotych inwestycję w siedemdziesięciu procentach finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Objęła ona gruntowną modernizację budynku głównego oraz pierwszy etap rewitalizacji budynku B[3]. Ta ogromna inwestycja zakończyła się w 2012 roku i nadała budynkom uczelni ostateczny kształt.

Uczelnia dziś

1 października 2023 r. uczelnia zmieniła nazwę na Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie. Siedziba uczelni przykuwa dziś uwagę nietuzinkową bryłą budynków przywróconych do stanu z okresu swojej świetności i unowocześnionych, jest wizytówką miasta, a poziom wyposażenia i sposób organizacji przestrzeni jest wysoko oceniany jest nie tylko przez kadrę i studentów uczelni, ale także osoby z zewnątrz. Studenci i dydaktycy PANS w Głogowie mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorim Biznesu, skomputeryzowaną bibliotekę i książkomat, specjalistyczne i nowoczesne pracownie, m.in.: umiejętności pielęgniarskich, fotografii, montażu filmowego, chemiczną, fizyczną, automatyki, metalurgii, salę do rekreacji czy korty tenisowe.

Rektorem PANS jest dr Katarzyna Rusak, która funkcję tę pełni od roku 20213. Prorektorem uczelni w kadencji 2020-2024 jest dr inż. Elżbieta Banaczyk.

W całej historii uczelni wielu jej absolwentów odniosło znaczące sukcesy. Warto wspomnieć o wielu absolwentach kierunku automatyka i robotyka. Praca inżynierska inż. Janusza Janisio oraz inż. Jarosława Jastrzębskiego zdobyła III miejsce w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Nagroda dla Absolwenta”, organizowanym przez firmę Siemens i Politechnikę Warszawską. Inż. Grzegorz Kocór  oraz inż. Bartosz Piotrowski zostali laureatami  prestiżowego konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską pod honorowym patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdobywając drugą nagrodę oraz wyróżnienie. Inż. Andrzej Dwojny, inż. Patryk Antkowiak i inż. Dawid Jóźwicki, zostali twórcami zaawansowanego robota humanoidalnego, który wzbudził zainteresowanie różnych środowisk w całej Polsce.

PANS w Głogowie przez cały czas zmienia się, by sprostać oczekiwaniom i zaspokoić potrzeby młodych ludzi, chcących zdobyć solidne wykształcenie. Uczelnia jest dziś jedną z najważniejszych instytucji w regionie.

 

Tekst: mgr Anna Włodarczyk

[1] A. Noga-Grochola, red., V-lecie PWSZ w Głogowie, Wrocław 2009,  s. 5.

[2] Ibidem, s. 27-29.

[3] Ibidem, str. 6.

Back to top