– Anna Włodarczyk

Niezwykle ciekawa i szeroka była tematyka warsztatów, które odbyły się w PANS w Głogowie. „Skuteczny lider” – to warsztaty, w których wzięli udział studenci Instytutu Ekonomicznego. Pozdczas spotkania pracowano nad takimi tematami, jak:

Lider vs. menedżer – podobieństwa i różnice
Rola lidera w pracy zespołowej
Style przywództwa i warunki determinujące ich efektywność
Kompetencje skutecznego lidera …

Z okazji  Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek po raz kolejny Biblioteka Uczelniana zorganizowała zajęcia, tym razem pod hasłem „Piraci to My”. Uczestnikami były dzieci z grupy „Myszki” z Przedszkola Publicznego nr 15 w Głogowie. Pracownicy biblioteki przygotowali dla nich zajęcia, których celem było poznanie postaci z bajek oraz promocja czytelnictwa. Dzieci wcieliły się w piratów …

AI – to obecnie jeden z najbardziej fascynujących tematów. Zagadnieniom z nim związanym mogli bliżej przyjrzeć się studenci i pracownicy PANS w Głogowie.
Studenci I i II roku kierunku Automatyka i robotyka, I roku Metalurgii i II roku Inżynierii i logistyki produkcji uczestniczyli w zorganizowanych na uczelni warsztatach doskonalących umiejętności i kompetencje społeczne pt. „Sztuczna inteligencja …

Drugi dzień konferencji „Wyrwani z otchłani – wartości motywacyjne działań postpenitencjarnych i zawodowych” upłynął pod znakiem działań warsztatowych.

„Art. 164 kkw przepisy a rzeczywistość” – to warsztaty szkoleniowe dla kuratorów karnych, sędziów i pracowników zakładów karnych, które odbyły się w PANS w Głogowie. Studenci natomiast uczestniczyli w warsztatach „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności” …

Back to top