– Instytut Medyczny

Kształcenie nowych pokoleń pielęgniarek to zadanie realizowane na studiach I stopnia. Przygotowanie pielęgniarek do aktywności dydaktycznej  i naukowej, to z kolei zadanie związane z prowadzeniem studiów II stopnia. Instytut Medyczny naszej uczelni dba o rozwój naszych studentów i absolwentów z nadzieją na wzmocnienie kadry dydaktycznej na kierunku pielęgniarstwo. Doskonałym tego przykładem jest aktywność absolwentki PANS …

Studentki oraz wykładowcy kierunku pielęgniarstwo w naszej uczelni reprentowały PANS w Głogowie podczas Ogólnopolskiego Kongresu Historii Medycynyw setną rocznicę I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924-2024). Wzięły w nim udział osoby zainteresowane dziejami medycyny w Polsce i za granicą. Spotkanie było też formą hołdu złożonego pionierom polskiej historii i filozofii medycyny jako dyscyplin naukowych …

Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PANS w Głogowie, Emilia Siennicka, Anna Tarnowska, Karolina Wenzel uczestniczyły w konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Krajowego Dnia Położnej, która odbyła się w Auditorium Maximum Akademii Nauk Stosowanych  w Pile. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – udział w niej wzięły pielęgniarki, położne oraz …

Dziś w naszej uczelni odbyło się uroczyste zakończenie III edycji Szkoły Zdrowia połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położenej. Były gorące życzenia, kwiaty, upominki i podziękowania. Głos zabrał obecny na spotkaniu Rektor elekt dr Jarosław Hermaszewski, który złożył wszystkim pielęgniarkom życzenia i pogratulował  cennych i z powodzeniem realizowanych inicjatyw podejmowanych w Instytucie Medycznym.

W …

Back to top