– PWSZ w Głofowie

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dziś w PWSZ w Głogowie  odbyła się Debata Oksfordzka, która w całości została przeprowadzona przez  studentów pielęgniarstwa.

 Dyskusja oparta na argumentach toczyła się wokół Tezy: Praca Pielęgniarki PRZYNOSI  SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ,  zapewnia dobre warunki pracy  oraz  płacy. Zgodnie z regulaminem debaty,  strony debaty przedstawiły argumenty przemawiające za i przeciw postawionej tezie. Wymiana argumentów …

Back to top