– pielęgniarstwo

Już odebrały dyplomy ukończenia stusiów w PANS w Głogowie, ale nie ustają w doskonaleniu swojego warsztatu naukowego. Nasze tegoroczne absolwentki kierunku pielęgniarstwo II stopnia – mgr piel. Urszula Jankowska, mgr piel. Lucyna Puchalska i mgr piel. Beata Stodółka, są autorkami  artykułu nt. telenursingu, który został opublikowany w ostatnim numerze Biuletynu DOIPiP „W cieniu czepka”. 
Zagadnienie …

Kształcenie nowych pokoleń pielęgniarek to zadanie realizowane na studiach I stopnia. Przygotowanie pielęgniarek do aktywności dydaktycznej  i naukowej, to z kolei zadanie związane z prowadzeniem studiów II stopnia. Instytut Medyczny naszej uczelni dba o rozwój naszych studentów i absolwentów z nadzieją na wzmocnienie kadry dydaktycznej na kierunku pielęgniarstwo. Doskonałym tego przykładem jest aktywność absolwentki PANS …

Studentki oraz wykładowcy kierunku pielęgniarstwo w naszej uczelni reprentowały PANS w Głogowie podczas Ogólnopolskiego Kongresu Historii Medycynyw setną rocznicę I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924-2024). Wzięły w nim udział osoby zainteresowane dziejami medycyny w Polsce i za granicą. Spotkanie było też formą hołdu złożonego pionierom polskiej historii i filozofii medycyny jako dyscyplin naukowych …

Studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PANS w Głogowie, Emilia Siennicka, Anna Tarnowska, Karolina Wenzel uczestniczyły w konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Krajowego Dnia Położnej, która odbyła się w Auditorium Maximum Akademii Nauk Stosowanych  w Pile. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – udział w niej wzięły pielęgniarki, położne oraz …

Back to top