– pielęgniarstwo

pans logo favicon

17 października w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie odbędzie się spotkanie z profesorem Jarosławem Barańskim – adiunktem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Tematem spotkania będą „Etyczne aspekty komunikacji i porozumiewania się z pacjentami”. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. takie kwestie jak:

Narodziny myśli etyczno-medycznej i problematyki rozmowy z pacjentem na przełomie XVIII …

Studenci kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Głogowie są bardzo aktywni i chętnie udziałają się i poszerzają swoją wiedzę w sposób wykraczający poza program studiów. Ich prace i opracowania są chętnie publikowane na łamach Biuletynu Informacyjnego DOIPiP we Wrocławiu „ W Cieniu Czepka”. W roku akademickim 2022/2023 było ich naprawdę sporo i jest się czym pochwalić.

W majowym …

Właśnie ukazała się ostatnia część w ramach cyklu artykułów na temat racjonowania opieki pielęgniarskiej, którego współautorem jest dr n. o zdr. Dorota Milecka- wykładowca i Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie. Trzy artykuły poświęcone zostały wyjaśnieniu tego zjawiska- przyczyn oraz jego skutków.
Na uwagę zasługuje także publikacja dotycząca wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek, także z udziałem dr …

Grupa dwudziestu pięciu studentów pielęgniarstwa PWSZ w Głogowie oraz dwóch nauczycieli akademickich wziąła udział w I Instakongresie Pielęgniarek w Warszawie. Ciekawa formuła oraz program Kongresu jak magnes przyciągnęły wielu uznanych w środowisku pielęgniarskim prelegentów oraz uczestników.
O tym jakie korzyści i wrażenia z tego wydarzenia przywieżli uczestnicy, opowiedzieli nam nasi studenci:
Jeśli chodzi o część wykładową, była …

Back to top