– Kontakt

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie

ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów


Tel.: 76 835 35 66
Fax: 76 832 04 49

e-mai: kontakt@pans.glogow.pl
ePUAP: /PWSZ_Glogow/SkrytkaESP

NIP: 693-20-45-180
REGON: 391063799

poniedziałek – piątek: 10:00 – 14:00
W czasie zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
piątek 16:00 – 18:00
sobota 8:30 – 14:00
dziekanat Uczelni w trakcie zajęć dydaktycznych jest dodatkowo czynny w każdy piątek od 15:00 – 17:00
tel. 76 832 04 21, 76 832 04 40

poniedziałek – piątek w godz. od 7:30 do 15:30

poniedziałek – piątek w godz. od 7:30 do 14:30

Biuro Rektora:
mgr Dorota Młot
tel./fax 76 835 35 82
Rzecznik PANS:
mgr Anna Włodarczyk
tel. 76 832 04 42, 884 886 100
Kancelaria:
mgr Urszula Rudnik
tel./fax 76 832 04 20
Sekretariat dyrektorów instytutów:
mgr Monika Ciechelska
mgr Kamila Adamowicz
tel. 76 832 04 34
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego:
dr Dorota Olszewska
tel. 578 571 574
Dyrektor Instytutu Humanistycznego:
dr Anna Ziółkowska
kom. 578 571 574
Dyrektor Instytutu Politechnicznego:
dr inż. Pawel Modzel
tel.76 832 04 54
Dyrektor Instytutu Medycznego:
mgr Ewa Todorov
tel.
Biblioteka PANS:
mgr Urszula Zięba, dyrektor biblioteki
tel. 76 832 04 22
mgr Sylwia Myśliwiec
tel. 076 832 04 23
mgr Marta Kowalska
tel. 076 832 04 24
Dziekanat:
mgr Joanna Katulska
tel. 76 832 04 40
mgr Iwona Oberenkowska
lic. Anna Łopuszko
tel./fax 76 832 04 21
Dział Organizacji Nauczania:
mgr Marta Stachowiak
tel. 76 832 04 32
Dział księgowości:
mgr Magdalena Zarubajko, Kwestor
tel. 76 832 04 35
tel. kom. 883 923 900
mgr Adamowicz Magdalena
tel. 76 832 04 36
Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych:
dr Anna Ziółkowska
tel. 578 571 574
Biuro Projektów:
mgr Anna Rżany
tel. 76 832 04 37
Sekcja płac:
mgr Iwona Uchańska
tel. 76 832 04 36
Dział Gospodarczo-Techniczny:
mgr Renata Pawlaczek, Kierownik Działu
tel. 76 726 44 44
mgr Dominika Gorzelańczyk
lic. Jagoda Nowak
tel. 76 832 04 44
Kadry:
mgr Anna Książkiewicz
tel. 76 832 04 33
Sekcja IT:
mgr inż. Marcin Wiśniewski, Administrator sieci
tel. 76 832 04 30
inż. Karol Kolano, Specjalista ds. informatyki
Ryszard Łukowczyk, Informatyk
tel. 76 832 04 31
Akademickie Biuro Karier:
pokój 215 A (Sekretariat Dyrektorów Instytutów)
tel. 76 832 04 34
Portiernia:
tel. 76 832 04 47
Biuro Współpracy z Zagranicą:
mgr inż. Grzegorz Machera
tel. 76 832 04 43

Bank Spółdzielczy we Wschowie
Oddział Głogów
ul. Balwierska 45

74 8669 0001 2020 0202 1254 0001

Back to top