– Wzory dyplomów ukończenia studiów

Opis dyplomu ukończenia studiów (obowiązujący):

  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 15.12.2023 r.
  • data rozpoczęcia wydawania dyplomu wg wzoru: 10.02.2024r.
  • okres ważności dyplomu: bezterminowo
  • data zakończenia wydawania dokumentu wg wzoru: 

https://bip.pans.glogow.pl/uchwala/1092/uchwala-nr-133-xxix-23

Opis dyplomu ukończenia studiów:

  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 18.06.2021r.
  • data rozpoczęcia wydawania dyplomu wg wzoru: 19.07.2021r.
  • okres ważności dyplomu: bezterminowo
  • data zakończenia wydawania dokumentu wg wzoru: – 14.12.2023

https://bip.pans.glogow.pl/uchwala/648/uchwala-nr-33-vii-21

Back to top