– X-LECIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ma już 10 lat!

Na obchody tego wyjątkowego jubileuszu, przypadającego w 2014 roku, złożyło się wiele wydarzeń.

UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATTU PWSZ W GŁOGOWIE

Uroczystość odbyła się 13 czerwca 2014 roku w Sali Rajców miejskiego Ratusza. Uczestniczyli w niej licznie przybyli goście, a wśród nich: Poseł RP Wojciech Zubowski, Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz, Prezydent Głogowa Jan Zubowski, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz duchowieństwa, Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele zakładów pracy i organizacji współpracujących z naszą Uczelnią. Nie mogło też zabraknąć Rektorów PWSZ w Głogowie poprzednich kadencji oraz pracowników uczelni i przedstawicieli studentów.

NADANIE SZTANDARU

Z okazji 10. rocznicy powstania, podczas uroczystego posiedzenia Senatu, naszej Uczelni nadany został sztandar. Jego fundatorami są: Powiat Głogowski, Gmina Miejska Głogów, członkowie Konwentu Uczelni, współpracujące z naszą Uczelnią zakłady pracy oraz Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Sztandar, w imieniu wszystkich fundatorów, przekazał JM Rektor dr Katarzynie Rusak przewodniczący Konwentu Jan Zubowski.

ZASŁUŻONY DLA PWSZ W GŁOGOWIE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu uhonorowane zostały osoby, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju głogowskiej Uczelni. Wręczone zostały  tytuły „Zasłużony dla PWSZ w Głogowie” nadane uchwałą Senatu Uczelni. Otrzymali je:

Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz
Prezydent Głogowa Jan Zubowski
Prorektor PWSZ w Głogowie dr inż. Katarzyna Pantoł
prof. nz. dr Antoni Jeżowski
mgr inż. Aneta Dziubek
mgr Urszula Zięba

Uroczystość była też okazją do wyróżnienia jej pracowników, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do podnoszenia jakości kształcenia oraz prestiżu Uczelni. Osobom szczególnie wyróżniającym się w tej pracy JM Rektor dr Katarzyna Rusak wręczyła nagrody I, II i III stopnia.

NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA

Z okazji 10-lecia PWSZ w Głogowie ogłoszony został konkurs na Najlepszą Pracę Licencjacką i Inżynierską Obronioną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w latach 2007-2013. Nagrody dla laureatów  zostały wręczone podczas uroczystości w Sali Rajców.

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych instytutach zostali:

Instytut Humanistyczny

Autor: Aleksandra Budzinowska
Tytuł pracy: „Poezja jako forma relacji samego siebie”. Rzecz o życiu i twórczości Krzysztofa Jelenia.
Promotor: dr Sławomira Lisewska

Wyróżnienie:

Autor: Justyna Strzałkowska
Tytuł pracy: „Ja jestem ja – cykl prac graficznych w technice cyfrowej”
Promotor: prof. zw. Eugeniusz Józefowski

Instytut Ekonomiczny:

Autor: Wioletta Targosińska
Tytuł pracy: Czynniki sprzyjające atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej gmin na przykładzie gminy miejskiej Głogów w latach 2008 – 2010.
Promotor: prof. ndz. dr Antoni Jeżowski

Instytut Politechniczny

Autor: Mikołaj Maruchniak
Tytuł pracy: Projekt i implementacja stanowiska programowania sterowników PLC S7-300.
Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Wydarzenia towarzyszące:

Wystawa fotograficzna

W czasie 10 lat istnienia PWSZ w Głogowie bardzo wiele się wydarzyło. Wystawa, na którą złożyły się liczne fotografie prezentujące ważne wydarzenia, a także codzienną pracę,  pokazała, jak zmieniała się  nasza Uczelnia. Na wystawę. Ten swoisty fotoreportaż – próba ujęcia 10-letniej historii PWSZ, pokazał jaką drogę przeszliśmy oraz osiągnięcia naszych studentów i pracowników dydaktycznych.

Zjazd Absolwentów

23 maja 2014 r. odbył się Zjazd Absolwentów, podczas którego wszyscy mieli okazję zwiedzić Uczelnię, zobaczyć jak się zmieniła. Odbyło się spotkanie z Władzami uczelni oraz wzięli udział w pierwszę publicznej prezentacji filmu Zbyszka Lipowskiego pt. „10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie”. Spotkanie absolwentów zakończyła wspólna biesiada na dziedzińcu i pamiątkowe zdjęcie uczestników.

Wydawnictwa:

Z okazji jubileuszu ukazały się okolicznościowe foldery podsumowujące 10 lat działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz książka dra Krzysztofa Czapli pt. „Dziadoszanie. Plemię zamieszkujące ziemię głogowską w X wieku”

Back to top