– Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

5 października 2023 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego

Semestr zimowy: 01.10.2023 – 11.02.2024

 • zajęcia dydaktyczne: 1 października 2023 – 28 stycznia 2024
 • przerwa świąteczno-noworoczna: 22 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024
 • sesja egzaminacyjna: 29 stycznia 2024 – 4 lutego 2024
 • sesja poprawkowa: 5 lutego 2024 – 11 lutego 2024

Semestr letni: 12.02.2024 – 30.09.2024

 • zajęcia dydaktyczne: 12 lutego 2023 – 9 czerwca 2024
 • przerwa świąteczna: 28 marca 2024 – 3 kwietnia 2024
 • sesja egzaminacyjna: 10 czerwca 2024 –23 czerwca 2024
 • sesja poprawkowa: 2 września 2024 – 15 września 2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1 LISTOPADA 2023, 2 LISTOPADA 2023 , 11 LISTOPADA 2023, 1 MAJA 2024, 2 MAJA 2024,
3 MAJA 2024, 19 MAJA 2024, 30 MAJA 2024, 31 MAJA 2024

 

TYDZIEŃ PARZYSTY

 • 2 października – 8 października
 • 16 października – 22 października
 • 30 października – 5 listopada
 • 13 listopada – 19 listopada
 • 27 listopada – 3 grudnia
 • 11 grudnia – 17 grudnia
 • 25 grudnia – 31 grudnia
 • 8 stycznia – 14 stycznia
 • 22 stycznia – 28 stycznia
TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

 • 9 października – 15 października
 • 23 października – 29 października
 • 6 listopada – 12 listopada
 • 20 listopada – 26 listopada
 • 4 grudnia – 10 grudnia
 • 18 grudnia – 24 grudnia
 • 1 stycznia – 7 stycznia
 • 15 stycznia – 21 stycznia

Zjazdy: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny.

Kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia biznesu, automatyka i robotyka, metalurgia, inżynieria i logistyka produkcji

Zjazdy po TP:
I. 6-8 października
II. 13-15 października / po TNP/
III. 20-22 października
IV. 17-19 listopada
V. 24-26 listopada /po TNP/
VI. 1-3 grudnia
VII. 15-17 grudnia
VIII. 12-14 stycznia
IX. 26-28 stycznia

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.2 § 11 Zarządzenia nr 60/2022  Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania godzin dydaktycznych (pensum dydaktycznego) oraz określenia obowiązków nauczycieli akademickich.

TYDZIEŃ PARZYSTY

 • 19 lutego – 25 lutego
 • 4 marca – 10 marca
 • 18 marca – 24 marca
 • 1 kwietnia – 7 kwietnia
 • 15 kwietnia – 21 kwietnia
 • 29 kwietnia – 5 maja
 • 13 maja – 19 maja
 • 27 maja – 2 czerwca
TYDZIEŃ NIEPARZYSTY

 • 12 lutego – 18 lutego
 • 26 lutego – 3 marca
 • 11 marca – 17 marca
 • 25 marca – 31 marca
 • 8 kwietnia – 14 kwietnia
 • 22 kwietnia – 28 kwietnia
 • 6 maja – 12 maja
 • 20 maja – 26 maja
 • 3 czerwca – 9 czerwca

Zjazdy*: Instytut Ekonomiczny, Instytut Politechniczny

Kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia biznesu, automatyka i robotyka, metalurgia, inżynieria i logistyka produkcji

Zjazdy po TNP:
I. 16-18 lutego
II. 23-25 lutego /po TP/
III. 1-3 marca
IV. 15-17 marca
V. 12-14 kwietnia
VI. 26-28 kwietnia
VII. 19-21 kwietnia /po TP/
VIII. 10-12 maja
IX. 24-26 maja
X. 7-9 czerwca

*Dyrektor Instytutu może tez zarządzić dodatkowy/e termin/y zajęć w trakcie roku akademickiego dla kierunku (pkt.2 § 11 Zarządzenia nr 60/2022  Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania godzin dydaktycznych (pensum dydaktycznego) oraz określenia obowiązków nauczycieli akademickich.

Back to top