– debata oksfordzka

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dziś w PWSZ w Głogowie  odbyła się Debata Oksfordzka, która w całości została przeprowadzona przez  studentów pielęgniarstwa.

 Dyskusja oparta na argumentach toczyła się wokół Tezy: Praca Pielęgniarki PRZYNOSI  SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ,  zapewnia dobre warunki pracy  oraz  płacy. Zgodnie z regulaminem debaty,  strony debaty przedstawiły argumenty przemawiające za i przeciw postawionej tezie. Wymiana argumentów …

Instytut medyczny

Zapraszamy wszystkich studentów i wykładowców z kierunku pielęgniarstwo, a także studentów i wykładowców z innych kierunków naszej Uczelni na Debatę Oksfordzką, która odbędzie się 8.04.2022 roku o godz. 10.15 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie  (sala 109). Udział w Debacie nie wymaga zgłoszenia.

Teza:
„Sprawowanie opieki pielęgniarskiej metodą procesu pielęgnowania w odniesieniu do modelu tradycyjnego jest …

Back to top