– Projekty UE

Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni

Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Numer i nazwa Działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Okres realizacji: 01.10.2008 – 30.09.2010


Wizualizacje w przemyśle i sztuce – nowa jakość kształcenia

Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Numer i nazwa Działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Okres realizacji: 01.10.2009 – 30.09.2013


Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami

Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Numer i nazwa Działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Okres realizacji: 17.05.2010 – 30.09.2014


Automatyka i robotyka – studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Umowa o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-DU04/18-00

Całkowita wartość projektu: 1.747.276,16 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.694.750,84 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.03.2023 r.


Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem do zwiększenia ich szans na rynku pracy

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Umowa o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-KN18/18-00

Dofinansowanie projektu z UE: 491.668,65 PLN

Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2021-10-31

Back to top