– Rada Dyrektorów Szkół Średnich

Rada Dyrektorów Szkół Średnich jest ciałem doradczym Rektora PWSZ w Głogowie. Członkowie Rady doradzają Rektorowi w zakresie podnoszenia efektywności i atrakcyjności kształcenia oraz dalszych kierunków rozwoju uczelni. Cały zespół działa na rzecz zbliżenia uczniów do środowiska akademickiego poprzez wspólne organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć naukowych czy kulturalnych.

Głogowska uczelnia systematycznie poszerza i uatrakcyjnia ofertę kształcenia. Aby jednak wprowadzane zmiany były zgodne z oczekiwaniami regionu konieczna jest ścisła, wielopłaszczyznowa współpraca z lokalnym środowiskiem. Powołanie Rady Dyrektorów jest jednym z ważniejszych jej elementów.

Skład Rady Dyrektorów Szkół Średnich przy PWSZ w Głogowie

Lp.Imię i nazwiskoPrzedstawiciel/funkcja
1.Katarzyna RusakRektor – przewodniczący Rady
2.Jarosław DudkowiakStarosta Powiatu Głogowskiego – wiceprzewodniczący Rady
3.Arletta Haniewicz-CzerwiecNaczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Głogowie
4.Elżbieta BanaczykProrektor
5.Izabela RutkowskaDyrektor Inst. Humanistycznego
6.Dorota OlszewskaDyrektor Inst. Ekonomicznego
7.Dorota MileckaDyrektor Inst. Medycznego
8.Paweł ModzelDyrektor Inst. Politechnicznego
9.Dyrektor I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
10.Dyrektor II LO im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
11.Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
12.­Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
13.­Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
14.­Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
15.­Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
16.­Dyrektor Zespołu Szkół. im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
17.­Dyrektor Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie
18.­Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie
19.Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
20.Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Kurpińskiego w Lubinie
21.Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Back to top