– Akredytacje

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2024 r. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie uzyskała akredytację na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo, na poziomie drugiego stopnia, na okres 5 lat.


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 czerwca 2023 r. udzielono Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „ekonomia biznesu”.


Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie uzyskała akredytację na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia na okres 5 lat.


Uchwałą z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną z okresem obowiązywania skróconym do 2 lat.


Uchwałą z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku „nowe media” prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną z okresem obowiązywania skróconym do 2 lat.


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 października 2021 r. nadano uprawnienie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 lipca 2021 r. nadano uprawnienie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „inżynieria i logistyka produkcji”.


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. nadano uprawnienie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „pielęgniarstwo”.


Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie uzyskała akredytację na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie drugiego stopnia na okres 3 lat.


Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia na okres 3 lat.


Uchwałą z dnia 28 lutego 2019 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku ,,pedagogika” prowadzonym w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.


Uchwałą z dnia 25 kwietnia  2019 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku ,,metalurgia” prowadzonym w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.


Uchwałą z dnia 25 kwietnia  2019 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku ,,automatyka i robotyka” prowadzonym w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2018 r.  wygasła decyzja Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 5 maja 2006 r. nadającej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „ekonomia”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2016 r. nadano uprawnienie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „pielęgniarstwo”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r.  wygasła decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lipca 2005 r. nadającej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „kulturoznawstwo”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2016 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku “pedagogika”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 maja 2016 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku “finanse i rachunkowość” zgodnie z opisem efektów kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, określonym przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uchwałą 118/XXI/15 z dnia 20 listopada 2015 r.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca  2015 r. wygasła decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2010 roku nadająca Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku “grafika”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2015 r. nadano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „nowe media”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2012 r. wygasła decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lipca 2004 r. nadająca PWSZ w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów wyższych w specjalności zawodowej ,,edukacja sztuki w zakresie plastyki” i jednocześnie przyporządkowująca, utworzoną w PWSZ w Głogowie, specjalność zawodową “edukacja sztuki w zakresie plastyki” do kierunku “edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.


Uchwałą z dnia 14 czerwca 2012 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku ,,ekonomia” prowadzonym w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Głogowie.


Uchwałą z dnia 1 września 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku ,,kulturoznawstwo” prowadzonym w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Głogowie.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. wygasła decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lipca 2004 r. nadająca PWSZ w Głogowie uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych w specjalności ,,rachunkowość i finanse” i jednocześnie przyporządkowująca, utworzoną w PWSZ w Głogowie, specjalność zawodową “rachunkowość i finanse” do kierunku “finanse i bankowość”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2010 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,grafika”.


Uchwałą z dnia 21 stycznia 2010 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku ,,edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Głogowie.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 listopada 2007 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,automatyka i robotyka”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2006 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,metalurgia”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2006 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,pedagogika”.


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 maja 2006 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,ekonomia”.


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca 2005 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,kulturoznawstwo”.


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lipca 2004 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych w specjalności zawodowej „edukacja sztuki w zakresie plastyki” – od roku akademickiego 2004/2005 jednocześnie przyporządkowując specjalność do kierunku „edukacja  artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lipca 2004 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia w specjalności  „rachunkowość i finanse” – od roku akademickiego 2004/2005 jednocześnie przyporządkowując specjalność do kierunku „finanse i bankowość”.

Back to top