– FiR

Instytut Ekonomiczny PANS w Głogowie był organizatorem warsztatów dla studentów, które pozwoliły pogłębić wiedzę i doskonaliły ich umiejętności.

W miniony piątek odbyły się inspirujące warsztaty szkoleniowe pn. „Zarządzanie zmianą w praktyce” , których celem było wzmocnienie relacji interpersonalnych i budowanie zaangażowania pracowników w nowej rzeczywistości. Warsztaty poprowadziła mgr Katarzyna Szyguła – trener biznesu, a uczestniczyli w …

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość doskonalą swoje umiejętności nie tylko podczas zajęć programowych, ale także podczas specjalnie organizowanych szkoleń i warsztatów. Ostatnie warsztaty dla studentów II i III roku dotyczyły zastosowania MS Excela w analizie ekonomicznej i obejmowały tematy:

Budowa Systemu Informacyjnego Controllingu z wykorzystaniem MS Excela – studium przypadku
Struktura danych wykorzystywanych w analizie

Back to top