– Instytut Ekonomiczny

Niezwykle ciekawa i szeroka była tematyka warsztatów, które odbyły się w PANS w Głogowie. „Skuteczny lider” – to warsztaty, w których wzięli udział studenci Instytutu Ekonomicznego. Pozdczas spotkania pracowano nad takimi tematami, jak:

Lider vs. menedżer – podobieństwa i różnice
Rola lidera w pracy zespołowej
Style przywództwa i warunki determinujące ich efektywność
Kompetencje skutecznego lidera …

Instytut Ekonomiczny PANS w Głogowie był organizatorem warsztatów dla studentów, które pozwoliły pogłębić wiedzę i doskonaliły ich umiejętności.

W miniony piątek odbyły się inspirujące warsztaty szkoleniowe pn. „Zarządzanie zmianą w praktyce” , których celem było wzmocnienie relacji interpersonalnych i budowanie zaangażowania pracowników w nowej rzeczywistości. Warsztaty poprowadziła mgr Katarzyna Szyguła – trener biznesu, a uczestniczyli w …

„Wyrwani z otchłani – wartości motywacyjne działań postpenitencjarnych i zawodowych” – to tytuł konferencji organizowanej przez PANS w Głogowie, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie i Głogów – Gmina Miejska pod patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości, która odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2023 r.

Aby wziąć udział, należy zapisać się, klikając w link  TUTAJ

Konferencja …

pans logo favicon

Studenci Instytutów: Humanistycznego, Politechnicznego, Ekonomicznego oraz Medycznego PANS w Głogowie zapraszają na I Studencką Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Interdyscyplinarność dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2023 r. w PANS w Głogowie.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 listopada 2023 r. elektronicznie – link do karty zgłoszeniowej:
https://forms.gle/H6UkqnVcnnjKTtcZ7
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują na stronach …

Back to top