– Excel dla analityków

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość doskonalą swoje umiejętności nie tylko podczas zajęć programowych, ale także podczas specjalnie organizowanych szkoleń i warsztatów. Ostatnie warsztaty dla studentów II i III roku dotyczyły zastosowania MS Excela w analizie ekonomicznej i obejmowały tematy:

  1. Budowa Systemu Informacyjnego Controllingu z wykorzystaniem MS Excela – studium przypadku
  2. Struktura danych wykorzystywanych w analizie
  3. Funkcje informacyjne realizowane w pracy analityków
  4. Narzędzia MS Excela wykorzystywane w analizie danych finansowych
  5. Pozyskiwanie danych z systemu FK na potrzeby analizy i kontroli kosztów zleceń
  6. Budowa systemu raportowania odchyleń budżetowych.

Warsztaty poprowadził dr Zdzisław Kes.

 

Back to top