– Doskonalili swoje umiejętności

Startup businessman working with business documents on office table with graph financial diagram. Business idea concept.

Instytut Ekonomiczny PANS w Głogowie był organizatorem warsztatów dla studentów, które pozwoliły pogłębić wiedzę i doskonaliły ich umiejętności.

W miniony piątek odbyły się inspirujące warsztaty szkoleniowe pn. „Zarządzanie zmianą w praktyce” , których celem było wzmocnienie relacji interpersonalnych i budowanie zaangażowania pracowników w nowej rzeczywistości. Warsztaty poprowadziła mgr Katarzyna Szyguła – trener biznesu, a uczestniczyli w nich studenci I, II i III roku kierunku Finanse i rachunkowość.

W niedzielę, 15 października, odbyło się natomiast szkolenie „Postępowanie egzekucyjne w administracji”, podczas którego studenci III roku Finansów i rachunkowości pogłębili wiedzę w zakresie systemu podatkowego, a szczególnie umiejętności stosowania w praktyce środków zastosowania zarzutu na prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Szkolenie poprowadził Jan Tomaszkiewicz – ekonomista, pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, kierownik Referatu Egzekucji Administracyjnej.

To jeszcze nie koniec szkoleń i warsztatów dla studentów FiR. Jeszcze w październiku i listopadzie odbędą się warsztaty: „Obudź  w sobie olbrzyma” oraz „ABC finansów publicznych”.

Back to top