– Szkoła dla Rodziców

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przy współpracy PWSZ w Głogowie było organizatorem warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dla studentów kierunku pedagogika. Warsztaty prowadziły : Grażna Stawińska i Renata Górska.

Był to trwający cały tydzień cykl spotkań, który uczył nie tylko „metod”, ale też budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Studenci zdobyli wiedzę z zakresu profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanej na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnieśli swoje  kompetencje wychowawcze, jako  rodzice i pedagodzy.
Warsztaty odbyły się w ramach działań finansowanych ze środków otrzymanych z programu Dydatktyczna Inicjatywa Doskonałości realizowanego przez MEiN.
Back to top