– PWSZ w Głogowie

Informujemy studentów wszystkich kieruków studiów przyjętych na rok akademicki 2023/2024, że 27 września br. odbędą się spotkania organizacyjne. Tego dnia odbędą się także obowiązkowe szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Harmonogram spotkań dla studentów I roku. 

Studenci kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Głogowie są bardzo aktywni i chętnie udziałają się i poszerzają swoją wiedzę w sposób wykraczający poza program studiów. Ich prace i opracowania są chętnie publikowane na łamach Biuletynu Informacyjnego DOIPiP we Wrocławiu „ W Cieniu Czepka”. W roku akademickim 2022/2023 było ich naprawdę sporo i jest się czym pochwalić.

W majowym …

W ramach współpracy ze szkołami objęliśmy patronatem wspaniały projekt edukacyjny SP12, autorstwa Marty Potrykowskiej i Anny Sołtysik. Jego celem jest utrwalenie wiedzy z języka polskiego i historii. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i dotyczy szkół z całej Polski. Początek – 2 października 2023. Koniec – 31 maja 2024. Chętnych …

Studenci kierunku pedagogika II stopnia (studia magisterskie uzupełniające) w PWSZ w Głogowie mogą teraz zdobyć dodatkowe kwalifikacje bez żadnych opłat!
Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, w tym roku podstawowy program studiów na kierunku pedagogika II stopnia został poszerzony o fakultet z przygotowania pedagogicznego. To ogromna szansa dla tych, którzy chcą być pedagogami w szkołach, na zdobycie kwalifikacji w …

Back to top