– pedagogika

Studenci kierunku pedagogika II stopnia (studia magisterskie uzupełniające) w PWSZ w Głogowie mogą teraz zdobyć dodatkowe kwalifikacje bez żadnych opłat!
Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, w tym roku podstawowy program studiów na kierunku pedagogika II stopnia został poszerzony o fakultet z przygotowania pedagogicznego. To ogromna szansa dla tych, którzy chcą być pedagogami w szkołach, na zdobycie kwalifikacji w …

Pani Magdalena Łyga, studentka  kierunku pedagogika, będzie reprezentować Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „Niepełnosprawność i praca – wymiary, konteksty, perspektywy”.

Konferencja organizowana w Łodzi przez Sekcję Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego odbędzie się 10 maja 2023 roku. Zgłoszony przez naszą studentkę referat pt.: Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przystań” w procesie rehabilitacji społecznej …

Studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią zajęciową, zdobywaną wiedzę i umiejętności doskonalą w praktyce. W ramach przedmiotu: Asysta w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i wspierających w środowisku społecznym, zorganizowali warsztaty dla dzieci z rodzin ukraińskich, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Głogowie przy ul. Wierzbowej.
W trakcie warsztatów prowadzonych przez studentów, uczestniczące w nich rodziny …

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przy współpracy PWSZ w Głogowie było organizatorem warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dla studentów kierunku pedagogika. Warsztaty prowadziły : Grażna Stawińska i Renata Górska.

Był to trwający cały tydzień cykl spotkań, który uczył nie tylko „metod”, ale też budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Studenci zdobyli wiedzę z zakresu profilaktyki uniwersalnej …

Back to top