– szkoła dla rodziców

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przy współpracy PWSZ w Głogowie było organizatorem warsztatów Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dla studentów kierunku pedagogika. Warsztaty prowadziły : Grażna Stawińska i Renata Górska.

Był to trwający cały tydzień cykl spotkań, który uczył nie tylko „metod”, ale też budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Studenci zdobyli wiedzę z zakresu profilaktyki uniwersalnej …

Back to top