– Studentki PWSZ w Głogowie na ogólnopolskiej konferencji

Tło PWSZ z logotypami instytutów

Trzy studentki I roku kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie uczestniczyły czynnie w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie” organizowanej przez Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Udział w tak ważnym wydarzeniu pozwolił na pogłębianie wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń.

Była to pierwsza konferencja, w której wzięłam udział czynny.  Tematem mojej pracy było: „Florence Nightingale – ikona pielęgniarstwa”. Prezentacja dotyczyła historii Florence Nightingale, jej kariery wpływu jaki wywarła na nowoczesne pielęgniarstwo. Wszystkie przedstawiane referaty były bardzo ciekawe, rzetelne, o istotnej tematyce dla pielęgniarstwa i innych zawodów medycznych.

Zuzanna Przybylska – studentka I roku pielęgniarstwa”

Tematyka konferencji była bardzo interesująca, pogłębiłyśmy swoją wiedzę słuchając wielu referatów oraz dyskusji dotyczących pielęgniarstwa i innych profesji medycznych. Nasz udział wiązał się z zaprezentowaniem tematu: „Światowe trendy w ochronie zdrowia w aspekcie najnowszych danych demograficznych”, którego celem było przedstawienie trendów na najbliższe lata oraz ich wpływu na ochronę zdrowia, w tym na pielęgniarstwo. Jesteśmy zadowolone z konferencji i szczerze zachęcamy innych do brania udziału w takich wydarzeniach.

Alicja Szymańska oraz Diana Pająk – Studentki I roku – Pielęgniarstwo I stopień

Back to top