– konferencja naukowo-szkoleniowa

Tło PWSZ z logotypami instytutów

Trzy studentki I roku kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie uczestniczyły czynnie w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie” organizowanej przez Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Udział w tak ważnym wydarzeniu pozwolił na pogłębianie …

Studia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie to nie tylko wykłady, ćwiczenia i praktyki. To także możliwość rozwijania zainteresowań i zdobywanie doświadczeń poprzez udział w różnych formach aktywności naukowej. W miniony piątek, 21 maja, Panie:  Klaudia Pietrzak – studentka I roku pielęgniarstwa oraz  Dominika Piekarz – studentka  II roku pielęgniarstwa  (we współpracy z Karoliną Baszyńską) były prelegentkami na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności” zorganizowanej przez Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Read more Studentki pielęgniarstwa uczestniczyły w kolejnej konferencji

Back to top