– Studencie, zapisz się na kurs!

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się kurs z zakresu obsługi narzędzi do analiz MES. Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków inżynierskich PANS w Głogowie. Zapisy na listę rankingową uczestników przyjmuje Sekretariat Dyrektorów – tel. 76 832 04 34.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w kursie decydować będzie średnia ocen z dotychczasowego toku studiów.

Program kursu wykracza poza podstawę programu studiów i kończy się krótkim egzaminem, weryfikującym zdobytą wiedzę, na podstawie którego wystawiane są Międzynarodowe Certyfikaty Autodesk.

Kurs jest finansowany ze środków otrzymanych przez uczelnię z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Przeznaczony jest dla studentów PANS w Głogowie, a uczestnicy nie ponoszą żadnej odpłatności.

Program kursu

Back to top