– Instytut Politechniczny

W dniu 17 listopada 2023r. na terenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach
III EDYCJI AKADEMII LIDERÓW.
Zajęcia organizowane są dzięki współpracy Instytutu politechnicznego oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Tematyka zajęć:

„Czwarta rewolucja przemysłowa – Przemysł 4.0 – Nowe wyzwania dla kształcenia w szkołach o profilu technicznym”.

Prelegent – dr inż. Ryszard Janas – …

AI – to obecnie jeden z najbardziej fascynujących tematów. Zagadnieniom z nim związanym mogli bliżej przyjrzeć się studenci i pracownicy PANS w Głogowie.
Studenci I i II roku kierunku Automatyka i robotyka, I roku Metalurgii i II roku Inżynierii i logistyki produkcji uczestniczyli w zorganizowanych na uczelni warsztatach doskonalących umiejętności i kompetencje społeczne pt. „Sztuczna inteligencja …

W dniach 3 i 4 listopada 2023 roku studenci 3 roku kierunku automatyka i robotyka PANS w Głogowie uczestniczyli w kursie „Język SCL w programowaniu sterowników Siemens S1500”. Kurs ten, prowadzony przez firmę PLC Space z Warszawy, dotyczył jednego z języków programowania sterowników PLC, stosowanego do zaawansowanych technik sterowania procesami przemysłowymi. Studenci mieli do dyspozycji …

Już w listopadzie w PANS w Głogowie odbędą się spotkania w ramach III Akademii Liderów organizowanej przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Głogowie oraz Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
Akademia Liderów, to inicjatywa kierowana do partnerskich szkół Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, a jej odbiorcami są dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, kierownicy praktycznej nauki zawodu oraz doradcy zawodowi. Spotkania …

Back to top