– Instytut Politechniczny

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 odbędzie się kurs z zakresu obsługi narzędzi do analiz MES. Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków inżynierskich PANS w Głogowie. Zapisy na listę rankingową uczestników przyjmuje Sekretariat Dyrektorów – tel. 76 832 04 34.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w kursie decydować będzie średnia ocen z …

kurs_TIA_PORTAL-418x350

Zanany jest już program cyklu kursów dla studentów Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie, którego tematyką będzie platforma projektowa Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).
Spośród wielkiego obszaru zastosowań TIA Portal – będącego światowym standardem i jedyną platformą projektową o tak szerokim zakresie, w celu uzupełnienia i rozszerzenia wiedzy i umiejętności przekazywanej studentom Instytutu Politechnicznego, wybrano następujące …

Studentka kierunku Inżynieria i logistyka producji PWSZ w Głogowie, Pani Dominika Konieczna, zdobywała nowe doświadczenia podczas ważnego wydarzenia o charakterze międzynarodowym.

Na zaproszenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nasza studentka wzięła udział w IV edycji Energy Industry Mixer, które odbyło się w Legnicy. To międzynarodowe spotkania networkingowego oparte na strukturze spersonalizowanych spotkań w stylu speed dating pomiędzy …

W Instytucie Politechnicznym PWSZ w Głogowie odbywają się  ostatnie w tym roku obrony prac inżynierskich. Przed komisją egzaminacyjną stają dziś absolwenci rocznika 2019/2023 – dziewięciu kierunku Automatyka i robotyka oraz trzech kierunku Metalurgia.  Jak zawsze przed egzaminem końcowym pojawiają się emocje i nerwy, jednak mimo to, wszyscy są pozytywnie nastawieni.

W roli promotorów i recenzentów oraz …

Back to top