– PANS w Głogowie

Niezwykle ciekawa i szeroka była tematyka warsztatów, które odbyły się w PANS w Głogowie. „Skuteczny lider” – to warsztaty, w których wzięli udział studenci Instytutu Ekonomicznego. Pozdczas spotkania pracowano nad takimi tematami, jak:

Lider vs. menedżer – podobieństwa i różnice
Rola lidera w pracy zespołowej
Style przywództwa i warunki determinujące ich efektywność
Kompetencje skutecznego lidera …

AI – to obecnie jeden z najbardziej fascynujących tematów. Zagadnieniom z nim związanym mogli bliżej przyjrzeć się studenci i pracownicy PANS w Głogowie.
Studenci I i II roku kierunku Automatyka i robotyka, I roku Metalurgii i II roku Inżynierii i logistyki produkcji uczestniczyli w zorganizowanych na uczelni warsztatach doskonalących umiejętności i kompetencje społeczne pt. „Sztuczna inteligencja …

Drugi dzień konferencji „Wyrwani z otchłani – wartości motywacyjne działań postpenitencjarnych i zawodowych” upłynął pod znakiem działań warsztatowych.

„Art. 164 kkw przepisy a rzeczywistość” – to warsztaty szkoleniowe dla kuratorów karnych, sędziów i pracowników zakładów karnych, które odbyły się w PANS w Głogowie. Studenci natomiast uczestniczyli w warsztatach „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności” …

Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Wyrwani z otchłani – wartości motywacyjne działań postpenitencjarnych i zawodowych” organizowana przez PANS w Głogowie oraz Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udział w konferencji biorą: dyrektorzy i pracownicy zakładów poprawczych i ośrodków wychowawczych, dyrektorzy i pracownicy zakładów karnych, sędziowie i …

Back to top