– Studenci FiR szkolą się

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie mają wiele możliwości zdobywania dodatkowych kompetencji i wiedzy wykraczającej poza program studiów. Przykładem są studenci II i III roku kierunku Finanse i rachunkowość. W tym miesiącu uczestniczą oni w trzydniowym cyklu szkoleń pn. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Szkolenia prowadzi pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu mgr Jan Tomaszkiewicz.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z szeroko rozumianym administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym związanym z poborem przez organy egzekucyjne. Słuchacze poznają zadania realizowane przez Krajową Administrację Skarbową, przepisy prawa z tego obszaru, zasady prowadzenia przez te organy postępowań egzekucyjnych. Zdobywają także cenną wiedzę z zakresu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego stosowanych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, prawidłowego obliczania terminów przedawnienia należności czy zasad doręczeń wszelkich pism procesowych.
Przedstawione i analizowane w trakcie wykładów przepisy prawa w połączeniu z omawianiem przykładów pozwalają słuchaczom na zdobycie praktycznych umiejętności w stosowaniu skutecznych środków zaskarżenia w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych.
Szkolenia odbyły się już 8 i 15 listopada. Przed studentami jeszcze ostatnie spotkanie z pracownikiem Izby Administracyjnej we Wrocławiu, które odbędzię się 22 listopada.
                   
                                                                                                                       
Back to top