– postępowanie egzekucyjne w administracji

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie mają wiele możliwości zdobywania dodatkowych kompetencji i wiedzy wykraczającej poza program studiów. Przykładem są studenci II i III roku kierunku Finanse i rachunkowość. W tym miesiącu uczestniczą oni w trzydniowym cyklu szkoleń pn. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Szkolenia prowadzi pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu mgr Jan Tomaszkiewicz.
Uczestnicy szkolenia …

Back to top