– „Rodzinne integracje” ze studentami pedagogiki

Studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią zajęciową, zdobywaną wiedzę i umiejętności doskonalą w praktyce. W ramach przedmiotu: Asysta w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i wspierających w środowisku społecznym, zorganizowali warsztaty dla dzieci z rodzin ukraińskich, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Głogowie przy ul. Wierzbowej.
W trakcie warsztatów prowadzonych przez studentów, uczestniczące w nich rodziny zachęcane były do wspólnych zabaw i różnych form aktywności. Podczas wspólnych zajęć powstało wiele pięknych prac, a czas spędzony wspólnie przyniósł wiele radości.

Zajęcia te są wynikiem nawiązania współpracy naszej Uczelni Z MOPSEM w Głogowie i projektu socjalnego realizowanego przez tą instytucję pod nazwą „Rodzinne integracje”.

Oto opinia jednego z pracowników MOPSU na temat tych spotkań: „Studenci wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc i mam nadzieję, ze nasza współpraca będzie mogła być jeszcze kontynuowana”.

Back to top