– Rodzinne integracje

Studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią zajęciową, zdobywaną wiedzę i umiejętności doskonalą w praktyce. W ramach przedmiotu: Asysta w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i wspierających w środowisku społecznym, zorganizowali warsztaty dla dzieci z rodzin ukraińskich, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Głogowie przy ul. Wierzbowej.
W trakcie warsztatów prowadzonych przez studentów, uczestniczące w nich rodziny …

Back to top