– PWSZ w Głogowie zmienia nazwę!

Na wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Minister Edukacji i Nauki nadał uczelni nazwę Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie (PANS). Zgodnie z rozporządzeniem, nowa nazwa obowiązywać będzie od 1 października 2023 r. Uczelnia nadal będzie prowadzić studia o profilu praktycznym, a nadanie nowej nazwy wiąże się ze wzrostem prestiżu.

O nadanie nowej nazwy, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z lipca 2021 roku, mogą ubiegać się tylko uczelnie zawodowe spełniające szereg warunków. To m.in.: działanie od co najmniej 10 lat, posiadanie min. 50% własnej kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzenie min. pięciu kierunków studiów i co najistotniejsze – posiadanie samych pozytywnych opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach.

My wszystkie te kryteria spełniamy. One (…) świadczą o tym, że znaleźliśmy się w gronie najlepszych uczelni zawodowych – powiedziała podczas konferencji prasowej Rektor Uczelni dr Katarzyna Rusak.

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki oznacza, że w tym roku absolwentom po raz ostatni wręczone zostaną dyplomy ukończenia PWSZ w Głogowie.

 

Back to top