– zmiana nazwy uczelni

Na wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Minister Edukacji i Nauki nadał uczelni nazwę Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie (PANS). Zgodnie z rozporządzeniem, nowa nazwa obowiązywać będzie od 1 października 2023 r. Uczelnia nadal będzie prowadzić studia o profilu praktycznym, a nadanie nowej nazwy wiąże się ze wzrostem prestiżu.

O nadanie nowej nazwy, zgodnie …

Back to top