– Pierwsze czepkowanie w PWSZ w Głogowie!

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyło się uroczyste czepkowanie tegorocznych Absolwentek studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Czepkowanie, to symboliczne przyjęcie do zawodowego grona.

„Dzisiejsza uroczystość otwiera nową kartę historii naszej uczelni, daje początek nowej tradycji. (…) Pierwsi absolwenci kierunku pielęgniarstwo opuścili mury naszej uczelni w 2020 roku. Niestety, z powodu pandemii COVID-19 nie mogliśmy przygotować uroczystości czepkowania. Podobnie było także w 2021 roku. Cieszę się, że w tym roku nic nie stanęło nam na przeszkodzie i możemy tradycji uczynić zadość” – powiedziała w swoim wystąpieniu JM Rektor dr Katarzyna Rusak. Pani Rektor podziękowała wszystkim, którzy tworzyli od podstaw kierunek Pielęgniarstwo i zwróciła się do Absolwentek: „Gratuluję Wam siły i wytrwałości, ale też pokory, bo tylko człowiek, który ma w sobie pokorę może się czegoś nauczyć. A Wy nauczyliście się tak wiele. Jesteśmy z Was bardzo dumni. (…) Wybrałyście piękny zawód, bo przecież nie ma nic piękniejszego niż dawanie siebie innym. Życzę Wam powodzenia, satysfakcji z wykonywania zawodu i życzliwości innych ludzi”.

Po wysłuchaniu wykładu pt. „Pielęgniarstwo polskie w obliczu wyzwań współczesnego świata” Pani mgr Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor rozpoczęła ceremoniał czepkowania. Na początek przybliżyła znaczenie symboli pielęgniarskich i złożyła życzenia Absolwentkom.

„Życzę Paniom, żeby symbol białego czepka, który dzisiaj będzie włożony na Wasze głowy, był dla Was w przyszłej pracy zawodowej zawsze deklaracją czystości intencji, troski i otwartości na potrzeby pacjentów, a symbol lampki oliwnej –  nieskończonym źródłem ciepła, życzliwości i niezawodności. Strój pielęgniarski noście zawsze z godnością i szacunkiem dla jego historii (…)” – powiedziała dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor, po czym zaprosiła Dyrektor Instytutu Medycznego, dr n. o zdr. Dorotę Milecką, Prezes NRPiP Mariolę Łodzińską, Przewodniczącą DOIPiP  Annę Szafran oraz mgr Ewę Todorov do czepkowania Absolwentek i wręczenia Kodeksów Etyki Zawodowej.

Po tym przyszedł czas na uroczyste ślubowanie, którego tekst odczytała dr n. med. Edyta Kędra i odśpiewania Hymnu Pielęgniarskiego.

Był to bardzo piękny i wzruszający ceremoniał, po którym głos zabrała tegoroczna absolwentka Pani Karolina Baszyńska – członek Rady Instytutu Medycznego, Przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego PTP. Pani Karolina w pięknych słowach podsumowała trzy lata nauki i trudów z nią związanych.

„Każda z nas podczas tej drogi wielokrotnie czuła zarówno wiatr w żaglach, jak i niemoc czy rozczarowanie. Czułyśmy wzruszenie, radość, zadowolenie z siebie i zdobywania nowych umiejętności, ale były też momenty zwątpienia, złości, chęci rzucenia wszystkiego i wyruszenia w Bieszczady. Nie spodziewamy się, że praca w zawodzie wygląda inaczej. (…) Jest to zawód z tradycją. Jest to zawód z przyszłością. Tą przyszłością jesteśmy my. Właśnie takie, nie inne. To my, dziewczyny stojące tu dziś w czepkach, będziemy współtworzyć System Ochrony Zdrowia(…)”.

Pani Karolina Baszyńska ogłosiła też wynik plebiscytu „Oni Dodają Nam Skrzydeł” w kategorii „Przyjazne miejsce praktyk”. Dyplomy ze specjalnymi podziękowaniami oraz kwiaty otrzymały Panie pielęgniarki oddziałowe oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ginekologiczno-Położniczego, Pediatrycznego oraz Chorób Wewnętrznych otrzymały podziękowania.

Życzenia Absolwentkom –  pielęgniarkom wkraczającym na drogę zawodową złożył Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Pan Kamil Czyżewski. Gratulacje i życzenia dla Absolwentek oraz wyrazy uznania dla władz uczelni popłynęły także od licznie przybyłych gości.

Uroczystość czepkowania dobiegła końca. Po niej odbyło się uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Fotorelacja 

Back to top