– czepkowanie

Studenci pielęgniarstwa docenili najlepszych. W drugiej edycji konkursu „Oni dodają nam skrzydeł” wskazali miejsca odbywania praktyk najbardziej przyjazne studentom. W tym rokuj najwyższe oceny otrzymały:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Głogowski Szpital Powiatowy Sp. ZO.O.
Oddział Chirurgii Ogólnej – Głogowski Szpital Powiatowy Sp. ZO.O.
Oddział Chorób Wewnętrznych – Głogowski Szpital Powiatowy Sp. ZO.O.

Do tegorocznej …

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyło się dziś czepkowanie tegorocznych absolwentów kierunku pielęgniarstwo, studia licencjackie. Wydarzenie miało bardzo uroczysty charakter i towarzyszyło mu wiele emocji i wzruszeń.

W imieniu JM Rektor dr Katarzyny Rusak, gości powitała Pani Dyrektor Instytutu Medycznego dr n. o zdr. Dorota Milecka. Następnie głos zabrała Pani Rektor.

W swoim wystąpieniu wyraziła …

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyło się uroczyste czepkowanie tegorocznych Absolwentek studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Czepkowanie, to symboliczne przyjęcie do zawodowego grona.

„Dzisiejsza uroczystość otwiera nową kartę historii naszej uczelni, daje początek nowej tradycji. (…) Pierwsi absolwenci kierunku pielęgniarstwo opuścili mury naszej uczelni w 2020 roku. Niestety, z powodu pandemii COVID-19 nie mogliśmy przygotować uroczystości czepkowania. Podobnie było także w 2021 roku. Cieszę się, że w tym roku nic nie stanęło nam na przeszkodzie i możemy tradycji uczynić zadość” – powiedziała w swoim wystąpieniu JM Rektor dr Katarzyna Rusak. Pani Rektor podziękowała wszystkim, którzy tworzyli od podstaw kierunek Pielęgniarstwo i zwróciła się do Absolwentek: „Gratuluję Wam siły i wytrwałości, ale też pokory, bo tylko człowiek, który ma w sobie pokorę może się czegoś nauczyć. A Wy nauczyliście się tak wiele. Jesteśmy z Was bardzo dumni. (…) Wybrałyście piękny zawód, bo przecież nie ma nic piękniejszego niż dawanie siebie innym. Życzę Wam powodzenia, satysfakcji z wykonywania zawodu i życzliwości innych ludzi”.

Po wysłuchaniu wykładu pt. „Pielęgniarstwo polskie w obliczu wyzwań współczesnego świata” Pani mgr Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor rozpoczęła ceremoniał czepkowania. Na początek przybliżyła znaczenie symboli pielęgniarskich i złożyła życzenia Absolwentkom.

Read more Pierwsze czepkowanie w PWSZ w Głogowie!

Back to top