– Ogólnopolska konferencja z udziałem studentki PWSZ w Głogowie

Pani Magdalena Łyga, studentka  kierunku pedagogika, będzie reprezentować Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „Niepełnosprawność i praca – wymiary, konteksty, perspektywy„.

Konferencja organizowana w Łodzi przez Sekcję Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego odbędzie się 10 maja 2023 roku. Zgłoszony przez naszą studentkę referat pt.: Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przystań” w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami przyjęty został do programu konferencji.

Pani Magdalena Łyga jest studentką II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika, uczestniczką seminarium magisterskiego dr. hab. Mariana Marcinkowskiego.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdziecie tutaj.

Back to top