– Łódź

Pani Magdalena Łyga, studentka  kierunku pedagogika, będzie reprezentować Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „Niepełnosprawność i praca – wymiary, konteksty, perspektywy”.

Konferencja organizowana w Łodzi przez Sekcję Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego odbędzie się 10 maja 2023 roku. Zgłoszony przez naszą studentkę referat pt.: Warsztaty Terapii Zajęciowej „Przystań” w procesie rehabilitacji społecznej …

Back to top