– Kolejna edycja konkursu dla inżynierów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna kontynuują współpracę i po raz kolejny realizują Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową w Instytucie Politechnicznym obronioną w roku akadamickim 2020/2021.

Celem konkursu jest motywowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, zachęcanie do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi lokalnej gospodarki, a także działanie na rzecz profesjonalnego przygotowania kadr dla przemysłu. Zgłoszone prace będą walczyć o nagrody LSSE. Laureaci otrzymają także list gratulacyjny, który jest cennym uzupełnieniem CV kandydatów aplikujących o pracę.

PWSZ w Głogowie od kilku lat współpracuje z Legnicką Specjalną strefą Ekonomiczną, podejmując wiele wspólnych inicjatyw.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

Back to top