– konkurs

Biblioteka Uczelniana zaprasza szkoły średnie i podstawowe do udziału w konkursach, ogłoszonych z okazji V Rajdu Odjazdowy Bibliotekarz. Pierwszy z nich – literacki, pn. Odjazdowy Limeryk. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: uczniów klas 4-6, uczniów klas 7-8 i uczniów szkół ponadpodstawowych. Drugi – plastyczny, pn. Moja ulubiona książka (projekt okładki), jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych …

Inż. Emilia Duda oraz inż. Karol Kołtowski – świeżo upieczeni absolwenci PWSZ w Głogowie – otrzymali dyplomy oraz podziękowania za udział w ogólnopolskim konkursie pn.: “Stwórz stanowisko edukacyjne w oprogramowaniu Simultus!” zorganizowanym przez firmę Multiptojekt.

Konkurs adresowany był do studentów szkół wyższych studiujących na kierunkach związanych z automatyką i robotyką. Zadaniem uczestników było zaprogramowanie za pomocą programu Simultus funkcjonowania skonstruowanego przez uczestników stanowiska edukacyjnego, wykonanie rysunków jego elementów w programie AutoCad, a także napisanie programu do sterującego stanowiskiem sterownika Fatek korzystając z oprogramowania WinProLadder. Następnie należało dokonać integracji wszystkich elementów i uruchomić całość w trybie symulacyjnym.

Read more Godnie reprezentowali Uczelnię

Zachęcamy studentów do udziału w konkursie organizowanym przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny, którego liderem jest LSSE S.A.
„ Patroni Roku 2022″, to konkurs, który ma na celu upamiętnienie Patronów Roku 2022 wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Marii Konopnickiej, Wandy Rutkiewicz, Józefa Wybickiego, Marii Grzegorzewskiej, Józefa Mackiewicza oraz Ignacego Łukasiewicza. Rok 2022 to również rok Romantyzmu Polskiego.
Zadaniem …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna kontynuują współpracę i po raz kolejny realizują Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową w Instytucie Politechnicznym obronioną w roku akadamickim 2020/2021.

Celem konkursu jest motywowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, zachęcanie do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi lokalnej gospodarki, a także działanie na rzecz profesjonalnego przygotowania kadr dla …

Back to top