– I Konkurs Wiedzy “Badanie fizykalne w pielęgniarstwie” 2023

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się I Konkurs Wiedzy “Badanie fizykalne w pielęgniarstwie” 2023 organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie. W skład Komisji Konkursowej wchodzili nauczyciele akademiccy Instytutu Medycznego: mgr Adrian Kocik; mgr Joanna Halarewicz oraz mgr Patrycja Trzaniec. W konkursie udział wzięli studenci pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, których zadaniem było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 40 pytań konkursowych. Zakres tematyczny konkursu z zakresu badania fizykalnego wynikał ze standardu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W klasyfikacji końcowej Organizator wyłonił sześciu studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:
  • I miejsce: Lidia Paś
  • II miejsce: Kamil Czyżewski, Zuzanna Przybylska, Alicja Wolińska (ex aequo)
  • III miejsce: Alicja Szymańska, Zuzanna Łakomiec (ex aequo)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokich wyników w konkursie!
Back to top