– badanie fizykalne

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się I Konkurs Wiedzy “Badanie fizykalne w pielęgniarstwie” 2023 organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie. W skład Komisji Konkursowej wchodzili nauczyciele akademiccy Instytutu Medycznego: mgr Adrian Kocik; mgr Joanna Halarewicz oraz mgr Patrycja Trzaniec. W konkursie udział wzięli studenci pierwszego stopnia kierunku …

Umiejętność przeprowadzenia badania fizykalnego przez studentów pielęgniarstwa, a potem przez pielęgniarki w pracy zawodowej wymaga ciągłego doskonalenia samej techniki, a także interpretacji wyników. W związku z powyższym już na etapie studiowania pojawia się potrzeba ciągłych warsztatów  praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w czasie realizacji przedmiotu ” badanie fizykalne”.
Z tą myślą zrodził się pomysł przeprowadzenia Konkursu wewnątrz …

Back to top