– Dorothea – już jest na naszej Uczelni

14 lutego 2023 r. w PWSZ w Głogowie odbyły się warsztaty dla wykładowców oraz studentów Instytutu Medycznego związane z wdrożeniem systemu IT  ADPIECARE DOROTHEA – systemu dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich. Od tego roku akademickiego bowiem studenci kierunku -pielęgniarstwo II stopnia rozpoczną  przedmiot: E-zdrowie i informatyzacja w pielęgniarstwie, który będzie prowadziła dr n. hum. W. Kowalska.
Uczestnicy warsztatów poznali zasady dokumentowania procesu pielęgnowania w systemach teleinformatycznych oraz zastosowania słownika pielęgniarskiego ICNP w dokumentowaniu zdarzeń medycznych (procesu pielęgnowania) w systemach teleinformatycznych dla oceny efektywności opieki pielęgniarskiej. Zdobyli także podstawowe umiejętności w zakresie:
1)  oceny pacjenta z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
2) stosowania słownika pielęgniarski diagnoz ICNP do udokumentowania procesu pielęgnowania w systemach teleinformatycznych .
3) planowania opieki nad pacjentem z zastosowaniem słownika pielęgniarskiego ICNP w systemach teleinformatycznych.
4) oceny gotowości pacjenta do opieki przejściowej z wykorzystaniem wskaźników jakości opieki pielęgniarskiej C-HOBIC.

Warsztaty przeprowadziła dr n. o zdr. Dorota Kilańska – prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes FF – Florencja – Fundacja na rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki.

 

 

Back to top