– DOROTHEA

14 lutego 2023 r. w PWSZ w Głogowie odbyły się warsztaty dla wykładowców oraz studentów Instytutu Medycznego związane z wdrożeniem systemu IT  ADPIECARE DOROTHEA – systemu dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich. Od tego roku akademickiego bowiem studenci kierunku -pielęgniarstwo II stopnia rozpoczną  przedmiot: E-zdrowie i informatyzacja w pielęgniarstwie, który będzie prowadziła dr n. hum. W …

Back to top