– Kontynuują rozwój naukowy

Już odebrały dyplomy ukończenia stusiów w PANS w Głogowie, ale nie ustają w doskonaleniu swojego warsztatu naukowego. Nasze tegoroczne absolwentki kierunku pielęgniarstwo II stopnia – mgr piel. Urszula Jankowska, mgr piel. Lucyna Puchalska i mgr piel. Beata Stodółka, są autorkami  artykułu nt. telenursingu, który został opublikowany w ostatnim numerze Biuletynu DOIPiP „W cieniu czepka”. 
Zagadnienie poruszone w artykule jest niezmiernie istotne z punktu widzenia możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii teleinformacyjnych w pielęgniarstwie, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na poprawę dostępności i jakości udzielanych świadczeń pielęgniarskich.
 
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją naszych absolwentek, jak również z całym lipcowym numerem Biuletynu. W CIENIU CZEPKA
Back to top