– Wizyta w Beckhoff – rozmowy o współpracy

Od co najmniej 30 lat sterowniki PLC odgrywają wiodącą rolę w urządzeniach i systemach automatyki przemysłowej. Na świecie jest około 10 firm zajmujących się produkcją sterowników PLC. Liderem w Europie (80 % rynku) jest firma Siemens i dlatego też o takie sterowniki oparty jest proces dydaktyczny na PANS w Głogowie.

Nową ideą w sterownikach PLC jest zaimplementowanie w nim systemu operacyjnego Windows czyniąc go komputerem przemysłowym, co rozszerza znacząco możliwości programowania. Taką architekturę posiadają sterowniki PLC firmy Beckhoff, zajmujące coraz bardziej znaczącą pozycję w automatyce. Mając na uwadze ich odmienną filozofię i metodologię programowania i wynikającą z tego konieczność wprowadzenia takiego sterownika do procesu dydaktycznego w dniu 4 lipca 2024 r. Prorektor PANS w Głogowie – dr inż. Elżbieta Banaczyk oraz dr inż. Ryszard Janas odbyli wizytę studyjną w Beckhoff Automation sp. z o.o. we Wrocławiu
(www.beckhoff.com/pl ).

Podczas wizyty omówiono współpracę firmy Beckhoff z PANS w Głogowie w zakresie szkoleń, staży i praktyk, realizacji prac inżynierskich, udostępnienia licencji na oprogramowanie TwinCAT oraz użyczenia sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Przedmiotem rozmowy była także możliwość podpisania porozumienia o współpracy między Beckhoff Automation a PANS w Głogowie.

Back to top